Wie krijgt het koophuis als je uit elkaar gaat? Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan., maar wat gebeurt er met de koopwoning? Als jullie samenwonen en uit elkaar gaan, kan dat een lastig verhaal worden. Zeker als je beide eigenaar bent van de woning. Naar wie het huis gaat hangt van een aantal dingen af. Met deze blog hoop ik jullie enige duidelijkheid hierin te verschaffen. Echter weet je het pas zeker hoe het met de woning komt als je alle financiën inzichtelijk hebt. Dit houdt ook in dat je moet weten hoeveel alimentatie je per maand moet gaan betalen of gaat ontvangen. Dit weegt namelijk mee in het maken van een hypotheekberekening.

Uit elkaar gaan met één eigenaar

Ga je uit elkaar en woon je samen in een koopwoning? Dan is het eerst de vraag wie de eigenaar is van het huis. Staat het huis in het Kadaster op naam van je ex? Dan ben je zelf geen mede-eigenaar en heb je ook geen recht om in de woning te blijven wonen. Als je uit elkaar gaat, mag je ex- partner je verzoeken om de woning direct te verlaten. Tenzij je samen andere afspraken hebt gemaakt in bijvoorbeeld een samenlevingscontract. Dan moeten jullie je aan deze afspraken houden.

Uit elkaar gaan met twee eigenaren

Het kan ook zijn dat je beide voor de helft eigenaar bent van de woning. Je hebt het samen gekocht en hebt misschien een samenlevingscontract opgesteld. Lees in dit geval het contract goed door. Hierin staan mogelijk afspraken over naar wie de woning gaat wanneer jullie uit elkaar gaan. Ga je uit elkaar na samenwonen zonder samenlevingscontract? Dan gelden in principe de regels zoals die hieronder staan uitgelegd.

Als je samen eigenaar bent, heb je twee opties: de één koopt de ander uit of jullie verkopen de woning. In die keuze ben je grotendeels afhankelijk van je hypotheekverstrekker. Die moet namelijk bepalen of een van jullie de hypotheek zelfstandig kan betalen. Zo niet, dan zullen jullie het huis moeten verkopen of het besluit over de woning uitstellen tot een later moment. Kan één van jullie de woning op zijn naam krijgen, dan kan hij de ander uitkopen.

te koop

1. Het huis verkopen

Als uitkopen niet kan, is verkoop van het huis de enige mogelijkheid. Hiervoor zullen jullie beiden toestemming moeten geven. Beide ex- partners hebben recht op de helft van de (over)waarde. Eventuele hypotheekschulden verdeel je ook. Heb je overwaarde en besluit je binnen drie jaar een nieuw huis te kopen? Dan krijg je te maken met de bijleenregeling. Dat wil zeggen dat je de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop moet gebruiken voor de aankoop van je nieuwe huis.

 

2. De ander uitkopen

Als jij in het huis wilt blijven wonen, kun je je ex uitkopen. Uiteraard met zijn of haar toestemming. De uitkoopsom is de marktwaarde van het huis min de openstaande hypotheekschuld. Heeft het huis een flinke overwaarde, dan moet je de helft daarvan aan je partner betalen. Dat kan een flink bedrag zijn. Heb je zelf niet genoeg geld, dan kun je misschien je hypotheek verhogen. Ook kun je spullen uit de inboedel gebruiken om je ex uit te kopen. Hierna ben jij de enige eigenaar van het huis en moet je dus voortaan zelf de gehele hypotheek betalen.

Willen jullie beide in het huis blijven wonen? Dan is het vaak zo dat de partner die het meeste wil betalen voor de woning de ander uitkoopt. Jullie bieden als het ware tegen elkaar op.

 

3. Samen eigenaar blijven

Er is nog een derde optie: jullie blijven samen eigenaar van het huis. Als je samen een kind hebt, kan dit een goede (tijdelijke) oplossing zijn. Hij hoeft daardoor niet halsoverkop te verhuizen. Dit kan natuurlijk alleen als jullie nog on speaking terms met elkaar zijn. Maak goede afspraken over de hypotheeklasten en andere woonlasten, zoals belastingen en kosten voor onderhoud van de woning. Spreek ook af hoe lang je deze constructie wilt behouden en wat de vervolgstappen worden.

 

Stappenplan: uit elkaar met een koophuis

Gaan jullie uit elkaar na samenwonen en heb je een koophuis? Volg dan dit stappenplan om tot een oplossing te komen. Valt er met je ex niet te praten, aarzel dan niet om hulp in te schakelen.

  • Kijk wie de eigenaar is van het huis. Ben jij de enige eigenaar? Dan heeft je ex geen recht om in de woning te blijven. Je kunt bij het Kadaster controleren op wiens naam de woning staat.
  • Heb je een samenlevingscontract? Ben je beide eigenaar, kijk dan welke afspraken er in jullie samenlevingscontract staan. Hier moeten jullie je aan houden.
  • Maak afspraken. Overleg met je ex- partner wie er in de woning zal blijven en hoe je dit financieel regelt. Bekijk of één van jullie de woning alleen kan betalen of dat jullie het huis gaan verkopen. Maak goede afspraken over de eventuele overwaarde of onderwaarde en zet alle afspraken op papier.
  • Ga naar een mediator. Kom je er samen niet uit? Ik kan helpen om afspraken te maken waar jullie allebei mee kunnen leven.
  • Naar de rechter. Soms lopen de gemoederen hoog op en wil je ex partner niet meewerken. Schakel dan een jurist in en stap naar de rechter.

Scheidingsregeling

Bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap zijn een heleboel (financiële) zaken wettelijk geregeld. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan ben je altijd samen eigenaar van het huis. In principe gelden hier dezelfde regels voor een koophuis als bij beëindiging van samenwonen, maar jullie kunnen ook andere afspraken hebben gemaakt.

Bij een echtscheiding kan de boedelverdeling even duren. Tot die tijd blijven jullie samen eigenaar van de woning, ook als je er niet meer woont. Is je koophuis niet langer je hoofdverblijf, dan kom je niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Ook al betaal je de hypotheek nog wel. Speciaal daarvoor is er de scheidingsregeling. Laat je hierover informeren door een hypotheekadviseur.