1. Wie betaalt wat tijdens en na het scheiden?

Tijdens de scheidingsprocedure heeft mogelijk al een van jullie de woning verlaten. Hoe zit het dan met de betaling van de vaste lasten? Stel dat je alleen in de woning achterblijft, jouw echtgenoot betaalt niets meer en jij kunt de lasten niet alleen betalen. Het beste is natuurlijk om eventueel met bijstand van een mediator onderling met jouw echtgenoot hierover afspraken te maken. Lukt dit niet, dan kun je een advocaat in handen nemen en kan deze advocaat aan de rechter een verzoek tot het treffen van “voorlopige voorzieningen” doen. Hierbij kunnen voorlopige maatregelen worden getroffen over bijvoorbeeld de betaling van de woning, van de kosten van de minst verdienende partner en eventueel de kinderen. Ben je de meest verdienende partner, dan bestaat dus het risico dat jij alimentatie moet gaan betalen. Tijdens de echtscheidingsprocedure die daarna zal plaatsvinden, kan de definitieve kinder- en partneralimentatie worden vastgesteld. Als je zo volledig mogelijk de informatie over jouw inkomen en vermogen aan de advocaat levert, kan de advocaat een zo compleet mogelijke en op maat gesneden alimentatieberekening voor jullie maken. Deze berekening is een advies en als jullie middels mediation gaan scheiden dan kunnen jullie afspraken maken over de hoogte van de partner- en/of kinderalimentatie.

2. Waar heb ik recht op na de scheiding?

Jullie kunnen je laten informeren of en wanneer jullie aanspraak maken op de volgende voorzieningen:

  • Een bijstandsuitkering (WWB): Deze vraag je aan bij de Sociale Dienst van de gemeente waar je woont. De Sociale Dienst betaalt soms ook een voorschot. Hiervoor is in ieder geval vereist dat jouw partner zich heeft uitgeschreven uit de woning en het verzoek tot echtscheiding is ingediend.
  • Kindgebonden Budget: Dit vraag je aan bij de Belastingdienst. Mogelijk kregen jullie al kindgebonden budget. Dit kan hoger worden omdat het inkomen van je ex niet meer wordt meegenomen.
  • Zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag: Dit vraag je ook aan bij de Belastingdienst. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het kindgebonden budget; mogelijk kreeg je dit al maar wordt het nu hoger.
  • Kinderbijslag: Let op dat dit ofwel aan jou wordt betaald (als je het overgrote deel van de zorg over de kinderen hebt) of wordt gedeeld bij co- ouderschap. Dit regelen jullie bij de SVB.

3. De kosten van de mediator en de advocaat

Jullie zullen kosten moeten maken voor een mediator en een advocaat. Een mediator is in de regel goedkoper dan een advocaat, omdat jij en je partner dan niet allebei een advocaat hoeven in te schakelen. En de kosten van de mediator kunnen door jullie gedeeld worden. Bijkomend voordeel is dat jullie samen afspraken kunnen maken. Als jullie via een advocaat scheiden kost het dus het vaak het dubbele (als het niet meer is) en worden er uiteindelijk beslissingen voor jullie genomen door de rechter. Je kunt niet helemaal onder de kosten van een advocaat uit komen. De advocaat dient namelijk het verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Tevens dienen jullie griffierecht bij te betalen. Griffierechten zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank bij de start van jullie procedure. De hoogte ervan varieert.

kosten van een mediator

4. Fiscale voordelen na scheiding

Na het scheiden wordt geadviseerd om samen met je ex partner belastingaangifte te doen en je te laten bijstaan door een fiscaal deskundige, om ervoor te zorgen dat de fiscale voordelen zoveel mogelijk worden benut. Je kunt bijvoorbeeld de partneralimentatie aftrekken. En mogelijk levert het kiezen voor het gehele jaar van de scheiding voor fiscaal partnerschap ook nog het een en ander op. Als je hiervoor kiest dan ben je wel voor de rest van het jaar fiscaal partner en dat kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen. Dus laat je hierover goed informeren door een financieel adviseur of neem contact op met de belastingdienst.