BijstandsverhaalAls je niet in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen kunt voorzien, dan heb je mogelijk recht op bijstand. Als je na de scheiding alimentatie ontvangt voor jezelf en/of voor je minderjarige kinderen, dan wordt deze hierop in mindering gebracht. Voor alimentatie die thuiswonende meerderjarige kinderen (tussen de 18 en 21 jaar) ontvangen, geldt dit niet. Als het meerderjarige kind zelf recht heeft op bijzondere bijstand, dan wordt de alimentatie voor dit kind wel verrekend.

Bijstand bij een lagere alimentatie dan de richtlijnen

Als je volgens de richtlijnen recht zou hebben op meer alimentatie voor jou en/of je minderjarige kinderen dan dat je ontvangt, dan heeft de sociale dienst het recht om dit meerdere te verhalen op je ex. Ook kan de sociale dienst ervoor kiezen om jou te verplichten om de volledige alimentatie op te eisen bij je ex.

Bijstand en je hebt afgezien van alimentatie

In een convenant kunnen jullie afspreken dat je afziet van jouw recht op alimentatie. Ook dan heeft de sociale dienst het recht om een deel van jouw bijstandsuitkering te verhalen op jouw ex. Dit geldt zelfs als jullie in het convenant een zogenoemd niet–wijzigingsbeding hebben opgenomen.

Op het moment dat een vader eigenlijk kinderalimentatie zou moeten betalen aan de moeder en de moeder een bijstandsuitkering ontvangt, dan kan de gemeente inderdaad de bijstand verhalen op de vader. We zullen dit toelichten.

 

Recht op alimentatie

Als ouders niet meer bij elkaar zijn, dan dient de niet-verzorgende ouder de verzorgende ouder kinderalimentatie te betalen. Dit gebeurt echter niet altijd. Soms betaalt de alimentatieplichtige niet en soms doet de alimentatiegerechtigde moeder geen moeite om er achteraan te gaan.

 

Ingeperkte vrijheid

Ouders hebben de vrijheid om de alimentatie te regelen zoals ze dat wensen, maar dat wordt anders als de alimentatiegerechtigde een bijstandsuitkering geniet. De gedachte hierachter is dat het onredelijk is dat een alimentatiegerechtigde geld ontvangt van de overheid (ofwel de belastingbetaler) terwijl er al een persoon is die zou moeten bijdragen aan de kosten van het kind, maar dat niet doet.

 

Bijstandsverhaal

In dat geval kan de gemeente overgaan tot bijstandsverhaal. De kosten van de bijstand worden in dat geval zoveel mogelijk verhaald op de alimentatieplichtige, als deze niet aan zijn alimentatieplicht voldoet. Toestemming van de bijstandgerechtigde is in dat geval niet vereist.

 

Bron: www.hellowlaw.nl