Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant is het belangrijk om de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken mee te laten wegen. Dat is waarom bij ons ieder convenant door een fiscalist wordt gecheckt, zodat jullie niet voor verrassingen komen te staan. In deze blog vertel ik je onder andere over de fiscale aandachtspunten bij het opstellen van een convenant.

 

 

Extra fiscale aandacht Belastingdienst 

De Belastingdienst heeft de werkgroep ‘Scheiden’ in het leven geroepen. Met als doel het grote aantal foutieve scheidingsaangiftes te verminderen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar fouten in de inkomstenbelastingaangifte zelf, maar ook naar de vastgelegde afspraken in convenanten en de uitwerking daarvan in de praktijk. De Belastingdienst gaat in samenwerking met een aantal externe deskundigen nu hierover voorlichting geven. De communicatie naar consumenten en betrokken professionals moet meer duidelijkheid gaan verschaffen hoe met bepaalde zaken moet worden omgegaan. Vul hier de Scheiden- checklist van de Belastingdienst in en bekijk wat je allemaal moet regelen.

 

 

Welke fiscale aandachtspunten zijn er?

Je kunt denken aan de volgende zaken:

  • Gaan jullie apart aangifte doen of doen jullie samen nog de aangifte?
  • Wat is de feitelijke situatie? En is de situatie gelijk aan het convenant of misschien toch anders? En wat zijn hier de consequenties van?
  • Is er sprake van een onderbedeling of een overbedeling? Hierdoor kan er sprake zijn van een mogelijke schenkbelasting. En wie betaalt dan de schenkbelasting?
  • Wie heeft het woongenot als de woning nog niet verkocht is? En wat heeft dat te maken met de partneralimentatie?
  • Eigenwoningrente als betaalde partneralimentatie
  • Eigenwoningrente als ontvangen partneralimentatie
  • Economisch eigendom van de woning
  • Een nihilbeding bij partneralimentatie, waardoor de betaalde eigenwoningrente niet meer is aan te merken als partneralimentatie

 

Voorkom fiscale problemen

Door het niet goed meewegen van de fiscale gevolgen tijdens het maken van de afspraken, kunnen jullie na de scheiding voor nare verrassingen komen te staan. Laat je tijdens het scheidingstraject goed informeren door een financieel expert. Goed financieel advies levert vaak tijdens het scheidingstraject vaak al besparingen op en voorkomt problemen achteraf.

Fideliz Mediation is onderdeel van Hello Mediator®. Bij dit platform zijn ADR- en MfN- geregistreerde mediators aangesloten, alsook Register Financieel Echtscheiding Adviseurs. Door onze samenwerking kunnen wij jullie helpen om tijdens het scheidingstraject de juiste beslissingen te nemen. Vragen? Neem gerust contact op via 06-838 493 49 of info@fidelizmediation.nl