Gaan jij en je partner uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 
Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

 • gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
 • samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.
 
Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling);
 • hoe jullie elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vinden  in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

ouderschapsplan opstellen

 
Ouderschapsplan opstellen

Ik kan jullie helpen om een ouderschapsplan op te stellen. Jullie moeten beiden het plan ondertekenen.

 
Zorgregeling of omgangsregeling

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.

Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

 
Andere onderwerpen

Afhankelijk van jullie specifieke situatie kunnen er nog veel meer afspraken worden vastgelegd. Heb je al een antwoord op de volgende vragen:

 • Bij wie zullen de kinderen hun formele hoofdverblijfplaats hebben?
 • Aan wie komen de toeslagen en fiscale voordelen en/of de kinderbijslag toe?
 • Op wiens polis worden de kinderen tegen ziektekosten en WA verzekerd?
 • Wat doen we als een van de ouders zou willen verhuizen?
 • Wie is eerste aanspreekpunt op school?
 • Kunnen nieuwe partners aanwezig zijn tijdens ouderavonden op school?
 • Hoe regelen we de opvang van de kinderen als een ouder verhinderd is?
 • Bij wie worden de verjaardagen van de kinderen en de ouders gevierd?
 • Hoe verdelen we de vakanties en feestdagen?
 • Onder welke afspraken wordt het spaargeld van de kinderen beheerd?

Een ouderschapsplan kan een antwoord bevatten op al deze vragen. Op die manier voorkom je gedoe in de toekomst.

 
Aanpassen van het ouderschapsplan

Waarschijnlijk moeten jullie het ouderschapsplan nog een paar keer veranderen. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij jullie kijken hoe alles loopt, bijvoorbeeld een jaar na de scheiding.