Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet een kind bij de gemeente staan ingeschreven op jouw woonadres, moeten het jouw kinderen zijn en zijn er enkele andere voorwaarden waar je aan dient te voldoen. In deze blog vertel ik je er meer over. 

 

Wie zijn jouw kinderen?

  • een eigen kind
  • een stiefkind
  • een pleegkind, alleen als je deze opvoedt en onderhoudt als een eigen kind
  • een geadopteerd kind
  • een kind uit een eerdere relatie van jouw echtgenoot of geregistreerd partner
  • als je samenwoont of een huisgenoot hebt en je bent fiscale partners, beschouwen wij het kind van die fiscale partner ook als jouw kind

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

Pleegkind

Heb je een pleegkind waarvoor je bijvoorbeeld een pleegvergoeding ontvangt? Dan heb je geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Wanneer ben je co-ouder?

In de praktijk zien we steeds vaker een meer gelijke zorgverdeling voor de kinderen. Co- ouderschap wordt dan vaak als term gebruikt. Is Co- ouderschap alleen een benoeming voor een 50/50 verdeling of kun je een verdeling van 40/60 ook een Co- ouderschap noemen?

Ouders vragen vaak advies inzake de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit is een belastingkorting (bij inkomen uit arbeid) van maximaal € 2.881,- (2020) indien je de zorg voor een kind hebt voor gemiddeld drie dagen per week.

 

Combinatiekorting is heffingskorting voor de inkomstenbelasting

Bij een andere verdeling dan 50/50 kan dit een discussie worden met de belastingdienst. Fiscaal gezien kan een meer gelijke verdeling invloed hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze combinatiekorting is een heffingskorting voor de inkomstenbelasting. De eerste eis om voor deze combinatiekorting in aanmerking te komen is dat het kind minimaal 6 maanden op hetzelfde adres als de belastingplichtige staat ingeschreven. Het kind dient dan bij aanvang van het kalenderjaar jonger dan 12 jaar zijn. Artikel 8.14 a Wet inkomstenbelasting 2001.

Bij een Co- ouderschap kun je voor deze combinatiekorting in aanmerking komen indien je voor drie dagen, of meer, de zorg hebt voor een kind dat jonger is dan 12 jaar. Bij de belastingdienst is Co Ouderschap dus ook van toepassing bij een omgang van 3 om 4 dagen per week. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 artikel 44b.

 

Vraag hier de combinatiekorting aan. 

 

 

Uitspraak Gerechtshof Den Haag op 10 maart 2020

In deze uitspraak gaat het over de definitie “hele dagen”. De belastingdienst stelt een criterium op “drie gehele dagen per week”. In deze zaak was het verblijf van de kinderen op een of meer dagen van 7:30 of 9:00 uur tot 19:30 uur. Het kind had minimaal 18 dagdelen moeten doorbrengen bij de andere ouder. De rechtbank overweegt ook dat een gehele dag 24 uur is. In deze casus werd de inkomensafhankelijke combinatiekorting toegekend. Voor de omgang en meer informatie verwijs ik naar Uitspraak Gerechtshof Den Haag.

 

Uitspraak Gerechtshof Arnhem Leeuwarden op 27 maart 2019

Resultaat is dat je recht hebt op een inkomensafhankelijke combinatiekorting indien een kind de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder woont óf een kind minimaal 3 dagen per week bij de ene ouder woont en minimaal 3 dagen per week bij de andere ouder. In de casus waarin deze uitspraak is gedaan was het kind de ene week 2 dagen bij zijn vader en de andere week 4 dagen. Deze vader heeft, volgens het Hof (en de inspecteur van de Belastingdienst) geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor meer informatie verwijs ik naar Uitspraak Gerechtshof Arnhem.

Er is beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 27 maart 2019 ingesteld. Het beroep in cassatie wordt gegrond verklaard. De uitspraak van het Hof en de Rechtbank wordt vernietigd.

In deze omgangsregeling was de dochter de ene week 2 dagen bij haar vader en de andere week 4 dagen. Het Gerechtshof heeft beoordeeld dat partijen hierbij niet voldoen aan de eis dat het kind minimaal 3 dagen per week bij de andere ouder is. Het Gerechtshof heeft daarin miskent dat in het tweewekelijkse schema wordt voldaan aan de eis dat de dochter doorgaans minimaal drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft. Eveneens wordt betwist dat het Gerechtshof een week bij zaterdag start. Een periode van 7 dagen kan op elke willekeurige dag aanvangen.

De Hoge Raad oordeelt dat aan het criterium dat beide ouders de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen wordt voldaan indien het kind minimaal 3 tot 3,5 dag per week verblijft in het huishouden van de andere ouder. De Hoge Raad erkent dat de omgangsregeling (2 om 4 dagen bij de vader) voldoet aan de eis dat beide ouders de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen al in artikel 8.14 en artikel 8.15 lid 1 letters a en b van de Wet inkomstenbelasting 2001 is bedoeld.

Benoemd wordt dat niet kan worden uitgegaan van een jaargemiddelde in het verblijf van het kind bij een ouder. Het verblijfsschema moet bestendig en regelmatig zijn voor de beoordeling of het kind tot de huishouding behoort.

Door deze uitspraak van de Hoge Raad wordt de toepassing van de inkomensafhankelijke combinatie korting soepeler ingesteld. De toetsing van het dagen criterium mag over twee weken worden gedaan.


LET OP: DIT ARTIKEL IS VAN TOEPASSING OP NEDERLANDSE WETGEVING