Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst waarin jij en je ex-partner de afspraken vastleggen die rondom de scheiding worden gemaakt. Het is een document waarin alles dus juridisch correct moet worden genoteerd. In het convenant staan alle afspraken omtrent de alimentatie, verdeling van goederen, woning en pensioen. In het geval van minderjarige kinderen is het ouderschapsplan ook een onderdeel van dit convenant. Het echtscheidingsconvenant wordt samen met het verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechter.

Het echtscheidingsconvenant is een vereiste als jullie gaan scheiden. Het convenant wordt door de rechter bekrachtigd, wat inhoudt dat alle afspraken die erin staan afdwingbaar zijn bij de rechtbank. Wanneer er onenigheid ontstaat kunnen de afspraken dus worden afgedwongen zonder tussenkomst van een rechter.

 

Waarom is een echtscheidingsconvenant belangrijk?

Een echtscheidingsconvenant is belangrijk omdat, als de afspraken die daarin gemaakt zijn door een rechter bekrachtigd zijn, het convenant een zogeheten executoriale titel krijgt. Dit betekent dat de gemaakte afspraken rechtens kunnen worden afgedwongen (in het geval iemand zich niet aan de afspraken houdt).

Bijvoorbeeld: als de partner die alimentatie moet betalen dat niet doet, dan kan dat worden afgedwongen via een incassobureau, een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Daarnaast is het prettig voor beide partijen (en voor de eventuele kinderen) om duidelijkheid te hebben naar de toekomst toe. Er is met het convenant een basis om op terug te vallen in het geval er een conflictsituatie ontstaat in de toekomst.

Let op! In een echtscheidingsconvenant leg je afspraken vast tussen jou en je ex-partner. Die afspraken hebben in principe geen invloed op de overeenkomsten die jullie met anderen hebben, bijvoorbeeld met een hypotheek- of een kredietverstrekker. Dus heb je bijvoorbeeld een hypotheek bij SNS, dan gelden de afspraken die jullie met SNS gemaakt hebben.

Wie stelt het echtscheidingsconvenant op?

Er zijn een paar mensen die het echtscheidingsconvenant op kunnen stellen:

  • Jullie zelf
  • Een mediator
  • Een advocaat
  • Een notaris

Er is altijd een advocaat nodig om het uiteindelijke echtscheidingsconvenant aan de rechter aan te bieden in het verzoekschrift voor de scheiding. De mediator regelt veelal dat het echtscheidingsconvenant bij de advocaat terecht komt. Je mag deze advocaat zelf kiezen, maar vaak werkt de mediator ook al samen met een advocaat.

 

Wat moet er in een echtscheidingsconvenant staan