Ben je verwikkeld in een arbeidsconflict met jouw collega en/of jouw werkgever in Heerenveen of Leeuwarden, of een aangrenzende Regio? Dan kan een arbeidsmediator jou helpen om dit conflict snel en vakkundig op te lossen. Onze arbeidsmediator is gespecialiseerd in arbeidsmediation, exitmediation en samenwerkingsproblematiek en doet mediations voor bedrijven en dienstverlenende organisaties.

Hoe ontstaan arbeidsconflicten?

Overal waar mensen samenwerken, kunnen zich samenwerkingsproblemen voordoen. En dergelijke problemen hebben impact, het doet wat met jezelf en met de ander. Arbeidsconflicten kunnen ontstaan naar aanleiding van problemen in de samenwerking tussen collega’s, disfunctioneren, ontslagzaken, re-integratieproblemen, ongewenste omgangsvormen en onenigheid tussen verschillende afdelingen over de verdeling van een budget of de aanpak van werkzaamheden.

Arbeidsconflicten kunnen plaatsvinden tussen twee collega’s, tussen medewerker en leidinggevende, binnen teams, tussen en tussen werknemer en werkgever. De conflicten zijn te onderscheiden in taakconflicten (bijvoorbeeld het oneens zijn over hoe het werk moet gebeuren of over de doelen den men wil bereiken) en relatieconflicten (bijvoorbeeld verschillende kijk op gedragsnormen of botsende persoonlijkheden). Met name de relatieconflicten hebben grote invloed op werkprestaties en welzijn.

Wil jij als werkgever(of namens een werkgever) kosteneffectief en met snel maatwerk arbeidsconflicten of re integratieproblemen oplossen? Is er sprake van ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict, stelt de arbo- of bedrijfsarts mediation voor en ben je als werknemer of (namens de) werkgever op zoek naar een mediator die gespecialiseerd is in arbeids- en exitmediation? Bel dan voor een gratis informatiegesprek.

Gevolgen van langdurende conflicten

Het laten voortbestaan van conflicten heeft gevolgen voor alle betrokkenen, zowel voor de werknemer(s) als voor de werkgever. Bij een langdurend conflict het je te maken met bepaalde gedragspatronen die het conflict in fasen doen escaleren en verhoudingen doen verharden.

Vaak is er sprake van verzuim dat gerelateerd is aan het arbeidsconflict. Bij langdurig verzuim kan de werknemer zich letterlijk en figuurlijk verwijderd voelen van het werk en minder vertrouwen krijgen in het herstel van de arbeidsrelatie. Het verzuimtraject is een kostbaar gegeven voor de werkgever en hij moet voldoen aan allerlei inspanningsverplichtingen om de werknemer te laten re- integreren. In de tussentijd neemt de werkdruk toe, moet er vervanging worden geregeld, is er sprake van vermindering van de productiviteit, kortom: arbeidsconflicten kosten geld, tijd en energie.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de verzuimgevallen direct samenhangt met een arbeidsconflict. De kosten die gepaard gaan met arbeidsconflicten en ziekteverzuim zijn aanzienlijk. In deze situatie kan mediation een middel zijn, zeker als het preventief wordt ingezet, om kosten te drukken, leed te voorkomen en op korte termijn positieve en duurzame resultaten te boeken.

Kostenbesparende en duurzame oplossing

Arbeidsmediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale derde (de mediator) de betrokkenen begeleidt bij het bereiken van een vrijwillig tot stand gekomen, wederzijds acceptabele oplossing van de conflictkwesties. Tijdens mediation worden belemmeringen in de communicatie weggenomen waardoor partijen een constructief gesprek met elkaar kunnen voeren. Mediation is naast oplossingsgericht, ook een sociaal proces waarbij de mediator de deelnemers helpt bij hun inspanningen om de kwaliteit van hun interactie te verbeteren. Het is toekomstgericht; er worden afspraken gemaakt over hoe partijen voortaan met elkaar willen samenwerken. Wanneer de gesprekken niet leiden tot het oplossen van het probleem, komen beide partijen soms tijdens de mediation tot de conclusie dat het beter is om de arbeidsrelatie te beëindigen. De mediator begeleidt de werknemer en werkgever in zo’n geval bij het maken van afspraken over de wijze waarop ze het afscheid wensen vorm te geven (tijdens een exitmediation).

Het in een vroegtijdig stadium inzetten van arbeidsmediation is een effectief middel om conflicten te voorkomen of te laten de-escaleren. Bij een vroeg stadium kunt u bijvoorbeeld denken aan strubbelingen op de werkvloer, onrust en (proces-) veranderingen binnen de organisatie. Door het tijdig voeren van mediationgesprekken voorkom je leed!

Door alert te zijn op risico’s die arbeidsconflicten kunnen veroorzaken (denk aan wijzigingen in de organisatie, aanpassing van werkprocessen en terugkeer van een medewerker na ziekte) en met een preventieve aanpak (door mediation tijdig in te zetten) kunnen conflicten, of escalatie van conflicten, worden voorkomen.