Scheiden of blijven?

Scheiden of blijven?

Hoe herken je een ongelukkig huwelijk? Levenslang bij elkaar blijven lijkt eenvoudig, maar het tegendeel is waar. In een relatie heb je altijd goede en slechte periodes. Zodra een huwelijk wordt overheerst door slechte periodes, moet er iets veranderen. Een uiterste...

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor...

Top 5: regelen bij echtscheiding

Als je gaat scheiden zijn er veel dingen die je moet regelen. Deze zaken komen allemaal aan de orde tijdens het mediationtraject en zullen aan de hand van de checklist allemaal worden opgepakt en worden uitgezocht. Hierbij doen wij je alvast 5 tips  van de eerste...