KIES- mediation

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, het overkomt ze! Geen enkel kind, welke leeftijd dan ook, heeft geleerd hoe je omgaat met een scheiding of met gescheiden ouders. Bij KIES- leren kinderen hun eigen proces te hanteren. Ouders leren door de ogen van hun kind te kijken en kunnen met extra (op het kind gerichte) informatie, de best haalbare keuzes maken. Daarom ben ik KIES- mediator geworden. 

 

De Scheiding Van Ouders, Het Verhaal Van De Kinderen.

Kinderen zijn van nature loyaal aan hun ouders. Ze willen dat het goed gaat met hun ouders, willen hen beschermen en hen zeker geen verdriet doen. Kinderen houden als het over de scheiding gaat, vaak hun diepste gedachten en gevoelens voor zichzelf. Die gedachten en gevoelens kunnen een onbelaste en gezonde ontwikkeling verstoren. Bij KIES leren kinderen hun gedachten te verwoorden. Zo zijn zij beter in staat te vertellen waar zij zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan de voor hen best haalbare mogelijkheden.

Wat Is KIES?

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Het is een professionele begeleiding en hulp voor alle kinderen en jongeren die daar behoefte aan hebben. Dat kan vlak na de scheiding zijn, maar ook pas veel later. Er zijn KIES groepen en er is individuele begeleiding. 

KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf. Dat wil zeggen dat zij kind kunnen blijven en dat de problemen van volwassenen niet hun problemen zijn. 

KIES biedt de kinderen een veilige omgeving om zelf of met andere kinderen, stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken. 

KIES is coaching van kinderen en is geen therapie. 

 

Wat Doet De KIES-Mediator?

KIES Mediation is mediation waarbij de mediator zelf getraind is te werken vanuit de visie van KIES. De KIES Mediator werkt vanuit de processen voorafgaand en tijdens de scheiding én het nieuwe proces gericht op de toekomst. De KIES Mediator begeleidt vanuit de visie van goed afsluiten als partners en doorgaan als gescheiden ouders. De KIES Mediator houdt ouders hiervoor een spiegel voor met betrekking tot de veranderende fases van nu en die er in de toekomst kunnen zijn. De KIES Mediator houdt daarbij rekening met de behoeftes en belangen van alle partijen. Beide ouders én de kind(eren) worden vertegenwoordigd waarbij een KIES Mediator zich ook in het bijzonder richt op en vanuit het belang én de behoeften van het kind. De mediator zal daartoe ook een gesprek aangaan met uw kinderen.  

Onze gegevens

Adres

Turfschip 17
8447 DM  Heerenveen

Contact

0513 72 44 05
info@fidelizmediation.nl

1 + 8 =