Jullie willen in goed overleg online scheiden. Wij bieden jullie tegen een vast laag tarief de beste online dienstverlening, waarbij jullie met onze hulp op afstand het eigen echtscheidingsconvenant samenstelt. Het maakt daarbij niet uit of jullie getrouwd of geregistreerd partners zijn. Vraag informatie aan via onderstaand contactformulier.

De kosten voor onze dienstverlening bedragen € 350,-per paar (dit is exclusief Btw, advocaatkosten en griffiekosten van 291 euro). Jullie betalen vooraf € 175,-. En op het moment dat het convenant gereed is om in te dienen bij de rechtbank, betalen jullie de overige € 175,- en de andere voornoemde kosten.

 

Online scheiden

Duur Traject

De scheiding kan binnen 8 weken zijn afgehandeld.

 

Inventarisatie van de scheiding

Jullie leveren samen de benodigde gegevens aan voor de scheiding.

 

Bemiddeling en gesprekken

Geen gesprekken, maar er vindt wel een controle van de identiteit en de kwaliteit van het convenant en ouderschapsplan plaats door de advocaat. Indien jullie wel een gesprek wensen, dan is die mogelijkheid er natuurlijk gewoon. Er wordt dan € 92,50 per uur gerekend.

 

Afhandeling bij de Rechtbank

Volledige afhandeling van jullie scheiding bij de rechtbank.

 

Advies en expertise

Er vindt juridische controle plaats op alle onderdelen van het echtscheidingsconvenant.

Ouderschapsplan en Echtscheidingsconvenant

Gratis model-ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant welke jullie geheel zelf invullen.

 

De 5 stappen van online scheiden

Online scheiden is een snelle methode, omdat we jullie scheiding tegen een laag tarief snel en vakkundig kunnen regelen. Zo combineren we een zeer laag tarief met behoud van kwaliteit. Hieronder kun je lezen welke stappen je bij online scheiden doorloopt.

 

1:  Aanmelden

Meld je aan met je naam en e-mail.

 

2:  Intakeformulier

Deze volgt nadat wij elkaar telefonisch hebben gesproken.

 

3:  Concept convenant, ouderschapsplan en controle identiteit

Wij sturen jullie op basis van de door jullie aangeleverde gegevens een concept-convenant toe en in het geval van minderjarige kinderen een concept-ouderschapsplan. Wij controleren jullie identiteit op het moment dat het convenant en het ouderschapsplan klaar zijn om ingediend te worden bij de rechtbank. Dit kan op een fysieke locatie of via een online verbinding via Skype.

 

4:  Procedure rechtbank

Als het convenant compleet en correct is ingevuld, starten wij de procedure bij de rechtbank. Jullie worden van iedere stap op de hoogte gehouden en jullie hoeven verder niets te doen.

 

5:  Beschikking rechtbank

Jullie ontvangen gemiddeld binnen vier tot zes weken een beschikking van de rechtbank. Daarna volgt een Akte van Berusting. Als de scheiding is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand is de scheiding definitief.

 

Wanneer online scheiden?

Indien jullie online willen scheiden, dienen jullie wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Vul het onderstaand contactformulier in of neem telefonisch contact op om er achter te komen of jullie geschikt zijn voor een online scheiding.