(Echt)scheiding

.Jullie gaan scheiden… Waar begin je? Nadat je de mededeling van je partner dat hij/zij wilt scheiden hebt verwerkt, komt er veel op jou en je partner af. Veel vragen en onzekerheden steken de kop op. Hoe maken we afspraken over de alimentatie. Wie gaat waar wonen? Wat houdt een echtscheidingsconvenant in? Hoe vertellen we het aan de kinderen? Hoe kunnen wij de kinderen goed steunen?

Op deze site staat hierover veel informatie. Niet gevonden waar je naar op zoek bent? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

Hoe vraag je een scheiding aan?

Je vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift, dat verzoekschrift wordt met het echtscheidingsconvenant als bijlage verzonden. Dit dient via de advocaat aan de rechtbank te worden verzonden. Hetzelfde geldt voor een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. 

Verzoekschrift indienen

Het verzoekschrift wordt door de advocaat opgesteld als zij het echtscheidingsconvenant van de mediator heeft ontvangen. Zij zal contact met jullie opnemen om een afspraak in te plannen om samen het echtscheidingsconvenant nog een laatste keer te doorlopen. Dit om te verifiëren of alles wat er in het convenant is opgenomen juist is. Tevens dient dit gesprek ter verificatie van de personen.

Vervolgens zal zij het verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Je kunt zelf kiezen bij welke rechtbank je dit wilt laten doen. De rechtbank te Arnhem is het over het algemeen snel met de beschikking. Binnen een week kun je deze in huis hebben. 

 

Scheiding definitief

Een echtscheiding is definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Dit kan pas na 3 maanden geschieden en moet binnen 6 maanden geschieden. Indien je haast hebt, dan kun je de akte van berusting ondertekenen en kan de echtscheiding direct worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit regelt de advocaat allemaal.

Een scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen 6 maanden in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Dit register is te vinden bij de griffie van de rechtbank.

  

Kopie echtscheidingsbeschikking aanvragen

Jij en je ex-partner, of jullie kinderen, kunnen een kopie aanvragen van de echtscheidingsbeschikking bij de rechtbank.

  

Op welke manieren kan ik scheiden?

Je kunt scheiden met een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Voor alle vormen van scheiden moet er via een advocaat bij de rechtbank een verzoek ingediend worden.

Verschil tussen scheidingsvormen

De belangrijkste verschillen zijn:

  • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt alle juridische banden tussen jou en je partner;
  • Bij een scheiding van tafel en bed zijn jullie uit elkaar, maar blijven jullie volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als je van je geloof niet mag scheiden. Of als je om financiële redenen geen echtscheiding wilt;
  • Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt jouw huwelijk definitief beëindigd. Dit verbreekt dan de juridische banden tussen jou en je ex-partner.

Scheiden kan op elk moment na het huwelijk. Behalve als een van de partners het huwelijk wil laten ontbinden na een scheiding van tafel en bed. De partners moeten dan minstens 3 jaar gescheiden zijn van tafel en bed.

Na een echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed mag je opnieuw met iemand trouwen. Of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Ontbinden geregistreerd partnerschap

Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?

Wil een van de partners het partnerschap beëindigen? Of zijn er minderjarige kinderen? Dan ontbind je je geregistreerd partnerschap via de rechter. Ben je  het met elkaar eens en hebben jullie geen kinderen? Dan kun je het geregistreerd partnerschap zonder rechter ontbinden.

  

Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder rechter

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heb je een advocaat of notaris nodig. Bij de advocaat of notaris maak je samen een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat je het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maak je afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen via rechter

Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan begint de procedure met een verzoekschrift dat de advocaat naar de rechtbank stuurt. Bij het verzoek moet je een ouderschapsplan meesturen. De procedure voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap via de rechter is hetzelfde als bij een echtscheiding.

Mediation bij beëindigen geregistreerd partnerschap

Als je het niet met elkaar eens bent, kun je een mediator inschakelen. Mediation helpt jullie om samen tot een oplossing te komen.

Inschrijving burgerlijke stand

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) moet ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Inschrijving moet binnen 3 maanden gebeuren. De advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.

  

Beëindiging partnerschap definitief

Is de overeenkomst of beschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? Dan is het geregistreerd partnerschap beëindigd. Je krijgt de overeenkomst of beschikking via de advocaat thuisgestuurd.

Wanneer kan ik mediation inzetten in plaats van een rechtszaak beginnen?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Bij mediation werken jullie zelf aan een oplossing, maar krijgen jullie er deskundige hulp bij. Jullie kunnen voor mediation kiezen als jullie denken er met deskundige hulp uit te komen. Jullie moeten ertoe bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en samen de zaken te regelen.

Onafhankelijke bemiddelaar

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar. Zij is een specialist in de begeleiding van onderhandelingen. Zij gaat samen met jullie op zoek naar een oplossing voor een probleem.

Een mediator oordeelt niet, maar zij helpt om een oplossing te vinden. Beide partijen moeten vertrouwen in haar hebben.

Mediation minder ingrijpend dan rechter

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. In meer dan de helft van de gevallen is er een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

  

Uit elkaar… En de kinderen dan?

Download ‘Uit elkaar… En de kinderen dan?’

In deze publicatie vind je informatie over de positie van kinderen als hun ouders scheiden. Ouders kunnen nalezen waar ze terecht kunnen voor meer informatie, hulp en advies. Maar ook hoe ze een ouderschapsplan opstellen en welke wettelijke verplichtingen er zijn.

De publicatie is bedoeld voor ouders die (mogelijk) uit elkaar gaan en bevat de volgende onderwerpen:

  • afspraken en wettelijke verplichtingen;
  • een mediator gebruiken;
  • een advocaat inschakelen;
  • de scheiding procedureel;
  • het ouderschapsplan;
  • na de scheiding.

Onze gegevens

Adres

Turfschip 17
8447 DM  Heerenveen

Contact

0513 72 44 05
info@fidelizmediation.nl

15 + 12 =