Ouderschaps-plan en omgangs-regeling

 Als je als ouders in het verleden afspraken hebt gemaakt over de omgangsregeling, kunnen er toch problemen ontstaan doordat er bijvoorbeeld veranderingen in de situatie ontstaan. Denk hierbij aan Corona, een nieuwe partner, verhuizing, wijziging hoofdverblijf van de kinderen, etc. Omgangsbemiddeling kan  helpen deze problemen op te lossen door de bestaande afspraken opnieuw bespreekbaar te maken zodat deze herzien, vernieuwd en beter aansluiten bij de behoeften van alle betrokkenen.

 

Denk altijd in het belang van de kinderen

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?

 Gaan jij en jouw partner uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moeten jullie samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 

Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

– gehuwde en geregistreerde ouders;

– samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over: 

– hoe jullie de zorg en opvoeding verdelen (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);

– hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;

– de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

 

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat je als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan. Denk hierbij altijd in het belang van de kinderen.

 

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.

Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

 

Aanpassen van uw ouderschapsplan

Waarschijnlijk moet je het ouderschapsplan nog een paar keer veranderen. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij je kijkt hoe alles loopt, bijvoorbeeld een jaar na de scheiding/opstellen van het ouderschapsplan.

 

Kinderen ouder dan 18 jaar

Jij en jouw partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Je spreekt samen af hoe jullie de kosten van opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leggen jullie de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie dit aan wie betaalt.

Zijn jullie kinderen ouder dan 18 jaar? Dan hoeft er geen ouderschapsplan te worden opgesteld. De verplichting om bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging geldt tot jullie kinderen de leeftijd van 18 bereiken. Voor kinderen van 18 tot 21 jaar moeten jullie als ouders bijdragen in de kosten van onderhoud en studie. Dit noemen we voortgezette onderhoudsplicht.

 

Het berekenen van de kinderalimentatie 

 Het berekenen van de alimentatie kan lastig zijn. Drie punten zijn daarbij van belang:

  • de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen, ook wel de behoefte genoemd;
  • het gezinsinkomen;
  • de draagkracht van beide ouders. 

Op basis daarvan wordt vastgesteld wat je allebei zou moeten bijdragen en wat je aan jouw partner zou moeten betalen of van jouw partner zou moeten ontvangen.  

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staat hoe je je kinderen betrokken hebt bij de afspraken in het ouderschapsplan. Het is belangrijk dat jullie kinderen zich prettig voelen bij de afspraken die jullie in het ouderschapsplan vastleggen.

Luister bij het maken van afspraken naar de wensen en gevoelens van jullie kinderen. Houd rekening met hun sport, school en hobby’s.

Het hangt af van hun leeftijd en ontwikkeling in hoeverre jullie de kinderen kunnen betrekken bij het maken van afspraken. Het gaat er daarbij niet om dat zij bepalen welke afspraken worden gemaakt. Het gaat er vooral om dat ze zich kunnen uiten, en kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden. Zorg ervoor dat de kinderen steeds bij jullie terecht kunnen. En dat ze niet het gevoel hebben alleen te staan of machteloos te zijn. Voorkom ook dat jullie kinderen het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen. Dit alles helpt hen de scheiding beter te verwerken.

Willen jullie tips hoe jullie de kinderen betrekken? Download dan hier mijn gratis e book “Wat doet een scheiding met kinderen?”

 

Hoorrecht kinderen

 Vanaf twaalf jaar kunnen kinderen gehoord worden door de rechter. Dit houdt in dat ze mogen aangeven wat zij willen rondom de scheiding van hun ouders. Lees meer over kinderhoorrecht. Bekijk de video ‘Het kinderverhoor’ (YouTube).

Voor kinderen is er ook toegespitste informatie beschikbaar via de website Ouders-uit-elkaar.

Onze gegevens

Adres

Turfschip 17
8447 DM  Heerenveen

Contact

0513 72 44 05
info@fidelizmediation.nl

10 + 2 =