Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

1. Wanneer kies je voor mediation?

Mediation is in vele situaties een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Mediation wordt het meest toegepast bij echtscheidingen, familieconflicten, arbeidsconflicten en andere zakelijke conflicten. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde mediation is dat beide partijen vrijwillig deelnemen en bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Een mediation is in eerste instantie (tot op een bepaald punt) vrijblijvend, pas als overeenstemming is bereikt worden afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

2. Wat kost mediaton?

Het uurtarief van een mediator ligt rond € 130,- per uur (ex-BTW). De meeste mediations kunnen in 2 tot 5 sessies van zo’n 2 uur worden afgerond. Wil je een inschatting van jouw situatie dan kan je altijd eerst bellen voor advies 0513 72 44 05.

Soms wordt mediation gedekt in een rechtsbijstandsverzekering. Mensen met een laag inkomen komen bovendien in aanmerking voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Meer hierover vind je bij: de kosten van mediation.

 

3. Waarom kiezen voor een register mediator?

Met een register mediator weet je zeker dat je kwaliteit in huis hebt. ‘Mediator’ is geen beschermde titel in Nederland, iedereen mag zich dus zo noemen. Fideliz Mediation werkt echter alleen met ADR en MfN-register mediators. Deze titels zijn wel beschermd. Zo weet je dat jouw mediator aan de strengste kwaliteitseisen voldoet.

 

4. Hoe verloopt een mediation?

Een mediation begint met het opstellen van een mediationovereenkomst. Daarin zijn de spelregels van de mediation vastgelegd. Als de communicatie tussen de partijen verstoord is zal de mediator er eerst aan werken deze weer op gang te brengen. Vervolgens worden de verschillende standpunten, emoties en belangen in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt samen gezocht naar een oplossing. Omdat een mediation in eerste instantie vrijblijvend is, is er veel ruimte voor creatieve en duurzame oplossingen. Pas als er een oplossing is die voor beide partijen aanvaardbaar is wordt er een vaststellingsovereenkomst mediation getekend.

 

5. Wat is de rol van de mediator?

De mediator heeft verschillende taken zoals het aanbrengen van een gespreksstructuur en het bewaken van de voortgang en procedure zoals deze is vastgelegd in de mediationovereenkomst. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen evenredig aan het woord komen en dat alle relevante feiten, standpunten, belangen en achtergronden in kaart worden gebracht. De mediation is erop gericht ruimte te kweken voor wederzijds begrip, op basis hiervan kan oplossingsgericht worden gehandeld. Als een oplossing eenmaal is gevonden zorgt de mediator ervoor dat deze wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

rol van de mediator

6. Wanneer verwijst de rechter naar een mediator?

Als de rechter denkt dat jouw zaak geschikt is voor mediation zal hij of zij dit aangeven. Kies je voor mediation dan wordt de juridische procedure geschorst. Lukt het om met een mediator tot een oplossing te komen dan wordt de zaak afgerond met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Lukt het niet of slechts gedeeltelijk? Dan gaat de zaak weer terug naar de rechter. Deze zal alleen uitspraak doen over het gedeelte waar jullie samen niet uitgekomen zijn.

Als je denkt dat jouw zaak geschikt is voor mediation, kan je daar ook zelf naar informeren bij de mediationfunctionaris van de rechtbank.

 

7. Is mediation ook geschikt voor mijn conflict?

Mediation is geschikt voor een grote variëteit aan conflicten. Lees hierover meer bij mediation en conflict. Wil je eerst advies over jouw situatie, schroom dan niet om te bellen met een van onze ervaren mediators: 0513 72 44 05. Een mail sturen naar info@fideliz.nl mag natuurlijk ook.

 

8. Wat als mediation niet werkt?

Een mediation vindt plaats op vrijwillige basis, dus als een van de partijen het vertrouwen verliest kan de mediation onderbroken worden. In de mediationovereenkomst wordt vaak afgesproken dat de opzeggende partij dit wel persoonlijk tijdens een mediationgesprek komt vertellen.

De vraag is dan natuurlijk: hoe nu verder? Soms stappen de partijen naar de rechtbank of kiezen voor een alternatieve methode, zoals arbitrage. Het conflict laten rusten kan in sommige gevallen ook. Vraag je wel altijd af hoeveel geld, tijd en energie het je kost als het conflict niet wordt opgelost.

 

9. Hoe eindigt een mediation?

Een mediation eindigt met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Deze kan worden gesloten als er een oplossing is gevonden die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Mocht er geen oplossing of slechts een gedeeltelijke oplossing worden gevonden, dan kan ook gekozen voor een alternatieve methode, zoals arbitrage of rechtspraak. Ook kan aanvullende externe hulp worden gezocht in de vorm van een therapeut of adviseur.

 

procedure rechtbank

10. Wat staat er in een mediationovereenkomst?

Een mediationovereenkomst bevat de volgende punten:

De mediator is neutraal en onpartijdig.Wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk, alle partijen houden zich aan de geheimhoudingsplicht.Deelname aan mediation is vrijwillig en kan op elk moment onderbroken worden. Mediation is in eerste instantie vrijblijvend: alleen in een open ruimte kunnen duurzame oplossingen worden gevonden. Pas als er overeenstemming is bereikt wordt er een vaststellingsovereenkomst getekend.Ook wordt van tevoren vastgelegd hoe de vergoeding aan de mediator wordt voldaan. Dit is meestal 50/50, maar als één van de partijen veel meer verdient als de ander, kan er ook anders worden besloten.

 

11. Wat is een vaststellingsovereenkomst mediation?

Als de partijen tijdens de mediation tot een oplossing komen wordt deze vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst mediation. In deze vaststellingsovereenkomst staan de door partijen gemaakte afspraken. Deze zijn voor beide partijen bindend vanaf het moment dat de overeenkomst door beiden getekend is. Het tekenen van de vaststellingsovereenkomst mediation vormt tevens het einde van het mediationproces. Het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan zijn voorbeelden van een dergelijke vaststellingsovereenkomst.

 

12. Wie neemt er deel aan een mediation?

De mediator en de conflicterende partijen. De meeste conflicten vinden plaats tussen twee partijen, maar in sommige gevallen zullen er meer partijen betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld bij een familieconflict of een conflict binnen een bedrijf.

 

13. Is een mediation openbaar?

Nee, mediation is vertrouwelijk. Beide partijen en de mediator moeten zich aan een geheimhoudingsplicht houden. Hierdoor ontstaat er een veilige omgeving waarin open over mogelijke oplossingen kan worden gesproken.

 

14. Is mediation ook geschikt voor familieconflicten?

Mediation is goed toe te passen bij familieconflicten. Familieconflicten zijn vaak langdurig en een grote variëteit aan emotionele en praktische aspecten spelen een rol. Mediation is bij uitstek geschikt om alle verschillende belangen, standpunten en emoties op een rijtje te krijgen. De mediator bewaakt de gespreksvoortgang en zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen.