Scheidingsloket – Scheiding in het nieuws

AANGEPAST OM 

Scheidingsloket voor ouders die uit elkaar gaan

Gemeenten moeten meer doen om ouders die uit elkaar gaan te ondersteunen. Dat adviseert een commissie onder leiding van André Rouvoet, oud-minister voor Jeugd en Gezin. De commissie onderzocht de afgelopen maanden hoe zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een scheiding.

 

“Wie bel je dan?”

Een van de aanbevelingen is dat er in iedere gemeente een ‘scheidingsloket’ moet komen waar ouders terecht kunnen voor informatie, voorlichting en ondersteuning. Volgens de commissie vragen veel ouders die hun scheiding goed willen regelen zich namelijk af: “Maar wie bel je dan?”

In het scheidingsloket moeten ‘scheidingsdeskundigen’ komen die voor de ouders verdere professionele hulp kunnen regelen. Medewerkers van het loket kunnen andere professionals ondersteunen, zoals huisartsen, leraren en buurtwerkers. Omgekeerd moeten ze waar nodig ouders naar de professionals doorverwijzen. Ook kan het loket de ouders helpen om hun sociale netwerk te versterken, zoals familieleden en buren. “Professionals komen en gaan, maar het sociale netwerk blijft en alleen zo kan de continuïteit geborgd worden. Dat is essentieel”, staat in het commissieadvies.

Scheidingsloket

Sneller hulp

De commissie-Rouvoet benadrukt verder hoe belangrijk het is dat gemeenten samenwerken met lokale partners, zoals woningbouwverenigingen, de sociale dienst en kinderdagverblijven. Op die manier worden gezinnen met relatieproblemen of ouders die uit elkaar gaan tijdig gesignaleerd en kunnen ze sneller hulp krijgen.

In sommige gemeenten wordt overigens al geëxperimenteerd met een soort scheidingsloket. In Zoetermeer is er bijvoorbeeld het ‘Scheidingspunt’, waarin onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin en maatschappelijke (jeugd)organisaties gescheiden gezinnen begeleiden.

De commissie-Rouvoet sprak de afgelopen periode met allerlei partijen die bij een scheiding betrokken kunnen zijn, zoals hulpverleners, gemeenten en ouders en jongeren zelf. Het onderzoek is een vervolg op de ‘Divorce Challenge’, die het ministerie van (toen nog) Veiligheid en Justitie in 2016 organiseerde om oplossingen te verzamelen voor problemen met vechtscheidingen.

Het uitgangspunt van de commissie was ‘scheiden zonder schade’, hoewel dat in de ogen van platformvoorzitter André Rouvoet eigenlijk een ‘utopie’ is. “Kinderen ondervinden per definitie hinder of last van een scheiding, alleen al in praktische zaken, ook als de ouders niet ‘vechten’.”

 

Vechtscheidingen

Per jaar krijgen naar schatting zo’n 70.000 thuiswonende kinderen met een scheiding te maken. De Kinderombudsman spreekt van een ‘vechtscheiding’ als een scheiding zodanig veel conflicten met zich meebrengt dat de ouders het belang van hun (ex-)partner en/of hun kind(eren) uit het oog verliezen. Het precieze aantal vechtscheidingen in Nederland is niet bekend, maar geschat wordt dat er jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen mee te maken krijgen en dat in totaal 16.000 kinderen de dupe zijn van de vechtscheiding van hun ouders.

kind in vechtscheiding