KinderalimentatieAls ex-partners ben je niet alleen onderhoudsplichtig naar elkaar, maar ook naar jullie kinderen indien jullie die hebben. De partner die alimentatieplichtig is, moet in dat geval kinderalimentatie betalen. Hij of zij moet naar draagkracht mee betalen aan de kosten die gepaard gaan met opvoeding en verzorging van de kinderen. Deze kinderalimentatie is verplicht totdat het kind 21 jaar oud is. De afspraken hierover moeten worden opgenomen in het ouderschapsplan.

 

 

 

Waar is kinderalimentatie voor bedoeld?

Kinderalimentatie is bedoeld zodat een kind alles kan blijven doen wat hij of zij voor de scheiding ook deed. Dit betekent dat alle kosten die voor het kind gemaakt worden van de kinderalimentatie moeten worden betaald. Het gaat bijvoorbeeld om eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, sport en muziekles. Het is dus de bedoeling dat de alimentatie alle kosten dekt en er geen bijkomende kosten meer zijn voor de alimentatieplichtige ouder.

 

Hoe hoog is de kinderalimentatie?

De hoogte van de alimentatie voor de kinderen wordt door de rechter bepaald aan de hand van drie stappen. Allereerst wordt de behoefte van de kinderen onderzocht. Vervolgens wordt bepaald wat de draagkracht van beide ouders is. Tot slot worden de draagkracht en de alimentatiebehoefte naast elkaar gelegd. De rechter stelt het bedrag aan de hand hiervan vast. Jaarlijks wordt het alimentatiebedrag bijgesteld. Dit heeft te maken met de inflatie. Indien er veranderingen in de financiële situatie van één van de partijen plaats vindt, kunt u ook een nieuwe berekening laten maken. Bijvoorbeeld als de alimentatieplichtige minder gaat verdienen en hierdoor minder draagkracht krijgt. De alimentatieberekening laat ik opmaken door een advocaat zodat u altijd bent voorzien van een gedegen advies.

 

Kinderalimentatie voor kinderen ouder dan 18

Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders.Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt is. Vanaf de achttiende verjaardag van het kind worden afspraken over de kinderalimentatie rechtstreeks met het kind gemaakt, ook de betaling ervan gebeurt rechtstreeks aan het kind, tenzij het kind nog thuis woont.

Als een kind van 18,19 of 20 jaar wel in het eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het werkt, zou de alimentatiebetaling in overleg met het kind kunnen worden gestopt. Kunnen ouder en kind in zo’n geval niet tot overeenstemming komen, dan kan de ouder aan de rechter om beëindiging van de betalingsverplichting vragen.

 

Kinderrekening

Indien u dit prettig vindt, kunt een aparte rekening openen om daar iedere maand de kinderalimentatie op te laten storten. Zo heeft u beiden een duidelijk overzicht van wat er aan jullie kinderen wordt uitgegeven. Nadeel van deze kinderrekening is wel dat er geen executoriale titel op kan worden verkregen, dus als één van jullie zijn bijdrage niet stort, dan kan het LBIO hierin niets voor u betekenen.

 

 

Kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar?

Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3. Vanaf 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft.

 

 

Kinderalimentatie samen afspreken

Ook over alimentatie voor minderjarige kinderen kunnen u en uw ex-partner in het ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant een afspraak maken. In dat geval bekijkt de rechter of het overeengekomen bedrag naar verhouding niet veel te laag is. Als de rechter dat nodig vindt, kan hij of zij een ander bedrag vaststellen. Kinderalimentatie loopt door tot het kind 21 jaar wordt. Dit betekent dat de afspraak tussen u en uw ex-partner (de ouders) moet worden vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind, als het kind 18 jaar wordt. Het kan zijn dat dan hetzelfde bedrag wordt afgesproken, maar er kan ook een andere afspraak worden gemaakt. Is het kind op het moment dat u en uw partner uit elkaar gaan 18, 19 of 20 jaar, dan moeten de betalende ouder en het kind samen afspreken welk bedrag het kind als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de ouder krijgt. (Bij meerderjarige kinderen speelt de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) een rol. Als het kind studiefinanciering heeft en er wordt een relatief laag alimentatiebedrag afgesproken, kan het zijn dat het kind voor een hoger bedrag wordt gekort op de aanvullende beurs.)