Wat te doen bij ouderverstoting?

Bij vechtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, is helaas soms ook sprake van ouderverstoting. Bij ouderverstoting wordt een kind bewust of onbewust negatief beïnvloed door één van de ouders. De andere ouder wordt zwartgemaakt met als doel dat het kind de andere ouder niet meer wil zien. Eigenlijk is ouderverstoting een vorm van hersenspoeling, maar het kan ook om hele subtiele beïnvloeding gaan. Ouderverstoting wordt ook wel oudervervreemding of Parental Alienation Syndrome (PAS) genoemd en wordt gezien als kindermishandeling. Een kind dat te maken krijgt met ouderverstoting kan hier vaak levenslang last van houden. Vaak hebben deze kinderen veel problemen zoals depressie, angsten, een laag zelfbeeld, een identiteitscrisis of alcohol- en drugsmisbruik op latere leeftijd.

 

Hoe herken je ouderverstoting?

Het is belangrijk om ouderverstoting in een vroeg stadium te herkennen. Zo kun je de juiste actie ondernemen. Hierbij de kenmerken van ouderverstoting voor je op een rijtje:

  • Een kind wijst een ouder af zonder duidelijke reden, terwijl er eerst altijd een goede band was.
  • Eén ouder ziet de andere ouder als minderwaardig en laat zich naar de kinderen ook negatief uit over deze ouder. Tekortkomingen worden met de kinderen gedeeld en overdreven.
  • Eén ouder bepaald eigenlijk alles en heeft de controle. Zo besluit de ouder zich eenzijdig niet aan de omgangsregeling te houden en houdt de kinderen weg van de andere ouder. In het weekend van de andere ouder is het kind ineens ziek, heeft het kind ineens andere afspraken of wordt aangegeven dat het kind zelf niet wil.
  • Een kind laat zich negatief uit over een ouder, zonder duidelijke aanleiding en noemt onbelangrijke dingen als reden waarom hij of zij geen contact meer met deze ouder wil.

 

Wat kun je doen?

Wat je kunt doen tegen ouderverstoting is afhankelijk van de ernst van de ouderverstoting. Gaat het om een milde of matige variant, dan is er nog wel omgang met het kind. In dat geval is het verstandig om een professional in te schakelen. Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken over de kinderen komen en dat de ouders elkaar ook als gelijkwaardig gaan zien. Daarnaast is het belangrijk dat de ouders gaan inzien wat hun gedrag doet met het kind. U kunt hiervoor terecht bij jeugdzorg, maar ook het inschakelen van een goede mediator met de juiste specialiteit kan helpen om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen.

Heb je te maken met een ernstige vorm van ouderverstoting, dan is er geen contact meer tussen het kind en één van de ouders. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het zal zijn om de band tussen ouder en kind te herstellen. Daarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen.

 

 

Stappenplan bij stoppen omgangsregeling

Wordt de omgang met jouw kind stopgezet, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Hiervoor kun je het volgende stappenplan gebruiken.

  1. Laat altijd aan de ex weten dat je het niet eens bent met het stopzetten van de omgangsregeling. Dit kun je het beste schriftelijk doen. Zo kun je bijvoorbeeld een mail of Whatsapp sturen, waarin je aangeeft het hier niet mee eens te zijn en dat je wil dat de omgangsregeling wordt nageleefd. Door dit schriftelijk te doen, kun je later bij de rechter aantonen dat je direct actie hebt ondernomen.
  2. Probeer samen met je ex afspraken te maken over de hervatting van de omgangsregeling. Hou de kinderen buiten het conflict!
  3. Het inschakelen van de politie heeft vaak niet zo heel veel zin. In de praktijk kan de politie vaak maar weinig doen. Daarnaast is het belangrijk om erbij stil te staan dat het inschakelen van de politie voor de kinderen flink confronterend kan zijn. Ook wordt er vanuit de politie bijna altijd een melding gedaan bij Veilig Thuis. In veel gevallen is het beter om de politie niet in te schakelen, maar in plaats daarvan contact te leggen met bijvoorbeeld het Wijkteam, CJG of maatschappelijk werk.
  4. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan is het verstandig om een advocaat in te schakelen. De advocaat zal eerst de ex benaderen om te bekijken of er overleg mogelijk is. Lukt dit niet, dan kan de advocaat verdere stappen ondernemen. De advocaat kan dan een spoedprocedure starten om naleving van de omgangsregeling af te dwingen. De advocaat kan ervoor zorgen dat de ex een dwangsom moet betalen als hij/zij de omgangsregeling niet na komt. Bij zo’n spoedprocedure (kort geding) sta je binnen zes weken voor de rechter. Zo is het dus mogelijk om snel actie te ondernemen.

Er is sprake van ouderverstoting als een kind één van de ouders verstoot. Ouderverstoting wordt ook wel oudervervreemding genoemd. Ouderverstoting komt vooral voor bij vechtscheidingen. Eén van de ouders maakt de andere ouder (on)bewust zwart. Vaak maakt de moeder de vader zwart, maar andersom komt ook voor. Het achterliggende doel is dat het kind het contact met die ouder verbreekt. Een kind heeft van nature een loyaliteitsband naar beide ouders toe en ouderverstoting is onnatuurlijk. Ouderverstoting wordt dan ook gezien als kindermishandeling.

 

Verstoten, hoe verder?

Wanneer je bent verstoten als ouder breekt een moeilijk periode aan. Je ervaart allerlei emoties zoals frustratie, woede, onbegrip en je hebt vaak last van een laag zelfbeeld. Het voelt onnatuurlijk wanneer jouw eigen kind afstand van jou neemt. Blijf richting jullie kinderen altijd rustig en creëer waar mogelijk positieve ervaringen. Zoek daarnaast steun bij familie en vrienden. Onthoud dat jullie kind(eren) van jou houdt. Echter door zwartmakerij van de andere ouder heeft het een nieuwe eigen realiteit gecreëerd. Vaak is een kind zelfs bang om contact met je te zoeken of iets over jou te zeggen. Zoek zo snel mogelijk hulp, want ouderverstoting moet aangepakt worden. En geef nooit op, voor jezelf maar vooral voor jullie kind/kinderen.

 

Ouderverstoting en het kind

Ouderverstoting is een vorm van kindermishandeling. Wanneer een kind continu negatieve verhalen, dreigementen en zwartmakerij over de andere ouder hoort komt het in een loyaliteitsconflict. Ondanks dat het kind van beide ouders houdt, heeft het kind het gevoel dat het moet kiezen tussen beide ouders. Veel kinderen creëren door deze negatieve verhalen een irreëel beeld van hun ouder. Kinderen zien de zwartgemaakte ouder als een soort monster. Wanneer er niet wordt ingegrepen kunnen kinderen PAS ontwikkelen. PAS staat voor Parental Alienation Syndrome en is zeer schadelijk voor kinderen. Een kind met PAS houdt hier levenslang last van en heeft vaak veel problemen. Problemen die PAS veroorzaken zijn: laag zelfbeeld, verwarring, identiteitscrisis, angsten, depressie en alcohol-drugsmisbruik.

 

ouderverstoting

Hulp bij ouderverstoting

Ben jij als ouder verstoten of vermoed je ouder verstoting in jouw omgeving? Schakel zo snel mogelijk hulp in bij een hulpinstantie of de huisarts. Het is belangrijk om de omgang met jouw kind(eren) zo snel mogelijk te herstellen. Hiervoor kun je ook het eerder genoemde stappenplan volgen! Zit je in een scheiding? Voorkom ouderverstoting en respecteer jouw ex-partner als ouder. Een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Wees een liefdevolle ouder en kies voor jouw kind. Zoek tevens juridische hulp, maar kies voor een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Je hebt niets aan een advocaat die enkel maar wil winnen. Zoek een advocaat die kiest voor het kind!

 

Ouderverstoting door volwassen kind

Is jouw kind al volwassen, en ondervind je ouderverstoting? Je bent niet de enige in deze situatie. Ouderverstoting door een volwassen kind komt bij meer mensen voor en kan enorm veel angst en zorgen opleveren. Weet je niet meer hoe je uit deze situatie komt en zie je geen toekomst meer, zoek dan hulp. Praat met een naaste zoals een vriend(in) of familielid en probeer jouw gevoelens onder woorden te brengen. Door jouw hersenspinsels te bespreken zul je merken dat er ruimte ontstaat. Heb je niemand in je omgeving waar je dit mee kunt bespreken, dan kun je ook eens contact opnemen met Patrick van Vadervisie. Hij ondersteunt vaders onder andere op dit gebied. 

 

Ouderverstoting wat te doen

Vermoed je ouderverstoting in jouw omgeving, en heb je het idee dat iemand zelfs denkt aan zelfmoord als gevolg hiervan? Trek dan aan de bel. Houd je vermoedens niet voor jezelf maar ga het gesprek aan met de desbetreffende persoon. Weet je niet goed hoe? Lees dan deze zelfmoordpreventiewijzer. Deze wijzer is ontwikkeld ter ondersteuning van iemand met suïcidale gedachten. De zelfmoordpreventiewijzer bevat tips over het omgaan met iemand die suïcidale gedachten en gevoelens heeft.

 

Ouderverstoting narcisme

Bij Ouderverstoting kan er narcisme in het spel zijn. Wat de reden of herkomst van de situatie ook is: het is belangrijk om hulp te zoeken als je hiermee te maken hebt. Praat je liever niet met een psycholoog, en ga je liever zelfstandig met jouw zelfmoordgedachten aan de slag, dan kun je de zelfhulpcursus van 113 doen. Deze cursus bestaat uit zes online lessen en helpt je jouw gedachten aan zelfmoord beter onder controle te krijgen. Besef je wel dat, als je gedachten aan zelfmoord overheersen, het belangrijk is om ook andere vormen van professionele ondersteuning te zoeken.

 

Ouderverstoting gevolgen

Heb je te maken met ouderverstoting en vraag je je af of het verstandig is om professionele hulp te zoeken? Doe dan één van de zelftesten van 113. De testen zijn anoniem, duren een paar minuten en je krijgt direct een advies op je scherm.

Heb je hulp nodig bij het omgaan met ouderverstoting en jouw bijbehorende zelfmoordgedachten? Neem dan contact op met één van de psychologen van 113.nl door middel van een telefonisch consult.

 

Zelfmoordgedachten

Heb je te maken met (de gevolgen van) ouderverstoting, weet je niet meer hoe het verder moet en spelen er gedachten over de dood? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie en bespreek jouw gevoelens met een van de psychologen: praten helpt om zelfmoordgedachten de baas te worden.