Jij en jouw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995. In deze blog vertel ik je hoe dit werkt en wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Pensioenfonds over scheiding informeren

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het ouderdomspensioen uit aan jou en jouw ex-partner. De rechter hoeft hier geen beslissing over te nemen. Om het pensioen uit te kunnen betalen, moet het pensioenfonds wel van jouw scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor stuur je het pensioenfonds het formulier mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen. Dit moet je binnen 2 jaar na de scheiding doen. Ontvangt de pensioenuitvoerder het formulier niet op tijd? Dan vervalt het rechtstreekse recht op uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd. De ex-partner houdt wel recht op een deel van het ouderdomspensioen. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, moet dan aan de ander haar of zijn deel uitbetalen.

 

Uitbetaling door pensioenuitvoerder

Als de pensioenuitvoerder uitbetaalt, dan betaalt deze aan jou en jouw ex-partner de pensioendelen netto uit. Premies en belasting zijn hier al vanaf. De pensioenverdeling heeft voor jou en jouw ex-partner geen fiscale gevolgen. Behalve als jij en jouw ex-partner door de verdeling in een andere belastingschijf komen. Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Deze ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd. Moet de pensioenuitvoerder minder dan € 467,89 bruto per jaar (per 2017) betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd? Dan geldt dit als klein pensioen en deze pensioenen worden niet verdeeld.

Meer informatie over de verdeling en uitbetaling van ouderdomspensioen vind je in de brochure verdeling ouderdomspensioen bij scheiding.

 

Andere verdeling van ouderdomspensioen

Je kunt met jouw ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. Je moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als je hiervoor kiest, moet je een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. De pensioenuitvoerder maakt daarna berekeningen op basis van de gemaakte afspraken. Je kunt het afschrift het beste zo snel mogelijk naar de pensioenuitvoerder sturen. De pensioenuitvoerder hoeft pas aan de andere verdeling te voldoen vanaf de periode na ontvangst van de mededeling. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met een notaris of advocaat.

 

Afzien van verdeling van ouderdomspensioen

Je kunt met jouw ex-partner ook afspreken om het pensioen helemaal niet te verdelen. Bijvoorbeeld als jij en jouw ex-partner allebei ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd. Je moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als jullie hiervoor kiezen, moet je een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. Hiermee maak je de pensioenuitvoerder duidelijk dat deze niets hoeft te doen.

 

 

ouderdomspensioen verdelen

 

 

 

 

 

Uitbetaling door ex-partner

Betaal je zelf aan jouw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen uit? Dan houd je geen premies en belasting in. Wel kun je zelf de uitbetaalde bedragen in mindering brengen op het belastbaar jaarinkomen. Het belastbaar jaarinkomen moet je jaarlijks aan de Belastingdienst opgegeven. Je kunt de aftrekbare doorbetalingen van een pensioendeel al eerder opgeven in de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen krijgen. Het aanvraagformulier hiervoor kun je aanvragen bij de Belastingdienst in jouw eigen woonplaats of regio.

Jouw ex-partner (die het pensioendeel ontvangt) moet achteraf inkomstenbelasting en premies betalen aan de Belastingdienst. Hiervoor krijgt hij of zij een aanslag inkomstenbelasting. Krijgt jouw ex-partner geen voorlopige aanslag over het doorbetaalde pensioendeel? Dan betaalt jouw ex-partner achteraf waarschijnlijk een behoorlijk bedrag aan belasting en premies.