Als je gaat scheiden dan kun je daar het beste de hulp van een mediator bij inschakelen. Er moet veel gebeuren op het moment dat je gaat scheiden en de mediator begeleidt jullie van A – Z bij dit proces. Zo vertelt zij jullie precies wanneer er wat moet  gebeuren en waar jullie informatie vandaan kunnen halen zodat jullie goede afspraken met elkaar kunnen maken. De mediator helpt jullie in de onderhandelingen over bepaalde zaken en zorgt ervoor dat alles deugdelijk voor jullie wordt vastgelegd. Er zijn 5 stappen die jullie tijdens de mediation samen met de mediator doorloopt. Welke 5 stappen dat zijn leggen ik in deze blog aan je uit. 

Stap 1: Emoties

Belang: uitspreken van de emoties zijn belangrijk voor beide partijen. Voor de verlatene is het “Waarom” van belang. Op deze manier kan de verlatene de scheiding over het algemeen beter verwerken en een plekje geven.

Voor de verlater is het van belang om ook zijn eigen aandeel in het geheel te zien. Waar twee vechten, hebben twee schuld. Als je dit in kunt zien dan loop je in de toekomst, als het goed is, niet nogmaals tegen dit probleem aan.

Stap 2: Nieuw fundament als ouders

Jullie beëindigen de relatie, maar de kinderen hebben hier niet voor gekozen. Het is daarom belangrijk dat jullie “on speaking terms” blijven met elkaar. Als jullie kind(eren) het gevoel heeft dat jullie, ondanks dat jullie uit elkaar gaan, er wel altijd voor hem/haar zullen blijven staan en dat zijn fundament wat dat betreft overeind blijft, dan kunnen jullie een hoop “goed” maken.

Uit onderzoek is gebleken dat als ouders op een volwassen manier scheiden, de kinderen hier uiteindelijk (bijna) geen schade van ondervinden.

Stap 3: Het ouderschapsplan

De meeste ouders betrekken hun kinderen bij het maken van het ouderschapsplan, afhankelijk van de leeftijd. De rechter beoordeelt of ouders hun kinderen voldoende hebben betrokken bij het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt ook of het belang van het kind goed vertegenwoordigd is door de ouders. Om deze twee punten te kunnen beoordelen kunnen ouders een kort verslag maken van het Bruggesprek. Dit verslag wordt bij het ouderschapsplan gevoegd, samen met het scheidingsconvenant. Hiertoe krijgt u van ons een formulier aangeleverd. Tevens is er de mogelijkheid om het bruggesprek met de mediator te laten plaatsvinden. Soms durven kinderen net even iets meer te vertellen aan een buitenstaander.

Stap 4: De financiële afspraken en verdeling

Tijdens het opstellen van het echtscheidingsconvenant komen de volgende zaken aan de orde:

  • Partner- en/of kinderalimenatie
  • Pensioen
  • Woning
  • Verdeling (in)boedelgoederen

Alles wordt stapsgewijs doorgenomen en je wordt geïnformeerd waar jullie advies in kunt winnen en welke stappen je hierin kunt ondernemen. Dit alles kun je ook terug lezen in de Checklist.

Stap 5: Convenant en formaliseren echtscheiding

De advocaat dient het verzoekschrift in. Alvorens zij dit doet, neemt haar secretaresse telefonisch contact met jullie op om een afspraak met jullie in te plannen. Tijdens deze afspraak neemt zij het convenant en de eventuele bijlagen, nog een keer met jullie door. Op deze manier wordt alles goed afgedicht. Als het verzoekschrift is ingediend dan volgt er gemiddeld binnen 6 weken een beschikking van de rechtbank. De termijn is afhankelijk van de drukte bij de rechtbank. Willen jullie dat de scheiding snel rond is omdat één van jullie bijvoorbeeld een huis heeft gezien die hij graag wilt kopen, dan is het verstandig om in overleg met de advocaat een rechtbank te kiezen. Zij weet vaak wel welke rechtbank het snelst is met het afgeven van de beschikking. 

 

Akte van Berusting

Als de rechter een uitspraak heeft gedaan over de scheiding hebben jij en je ex- partner nog drie maanden de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Pas na deze drie maanden kan de scheiding ook daadwerkelijk worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. Zijn jullie het allebei eens met de uitspraak van de rechter en is geen van beiden van plan om in hoger beroep te gaan, dan kunnen jullie een akte van berusting tekenen. Hiermee geef je aan niet in beroep te gaan. Hierdoor komt de termijn van drie maanden te vervallen en kan de scheiding direct worden ingeschreven. Zo kan de hele procedure enigszins versneld worden. Het tekenen van de akte van berusting is geen verplichting. Je kunt ook wachten tot de drie maanden voorbij zijn. De advocaat stuurt jullie de akte van berusting toe zodra zij de beschikking van de rechter heeft ontvangen. Als jullie de akte van berusting beiden getekend naar haar retour hebben gestuurd, dan zorgt zij ervoor dat jullie scheiding in de Registers van de Burgerlijke Stand wordt ingeschreven.