Als partijen minderjarige kinderen hebben moet er een ouderschapsplan worden gemaakt. In een ouderschapsplan mogen alleen afspraken worden gemaakt voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Voor kinderen die op het moment van echtscheiding of ontbinding 18 jaar oud of ouder zijn, kunnen geen afspraken in het ouderschapsplan worden opgenomen. Een ouderschapsplan is voor minderjarige kinderen en niet voor jongmeerderjarigen.

De afspraken over een jongmeerderjarige kunnen wel worden opgenomen in een aparte overeenkomst. De jongmeerderjarige moet deze overeenkomst ook ondertekenen omdat hij/zij een eigen rechtspositie heeft. Er kunnen geen afspraken over meerderjarigen worden gemaakt zonder dat deze persoon partij is bij de overeenkomst. De overeenkomst kan niet worden gehecht aan de beschikking. De meerwaarde van een dergelijke overeenkomst is dat de afspraken zwart op wit staan. Aan deze overeenkomst wordt geen executoriale titel gegeven.

 

Wat is een executoriale titel?

De executoriale titel is een document waarmee je een recht kunt afdwingen. Doordat de overeenkomst geen executoriale titel heeft kunnen de afspraken over de jongmeerderjarige niet bij de rechter worden afgedwongen. Dit betekent dat partijen dan bijvoorbeeld niet naar het LBIO kunnen gaan met de afspraken.

Mochten partijen willen dat de afspraken over de jongmeerderjarigen wél een executoriale titel verkrijgen, dan kunnen partijen tezamen met de jongmeerderjarige en de gemaakte overeenkomst naar de notaris gaan. De notaris kan de afspraken over de jongmeerderjarige gieten in een notariële akte. Deze akte dient door zowel de ouders als de jongmeerderjarige ondertekend te worden. Er kunnen namelijk geen afspraken over een meerderjarige worden gemaakt zonder dat deze persoon partij is bij de overeenkomst. Een grosse van de notariële akte heeft een executoriale titel. Deze grosse kan worden opgevraagd bij de notaris. Met de grosse van de notariële akte kan bijvoorbeeld naar het LBIO worden gegaan. 

Indien partijen de afspraken niet in een losse overeenkomst willen opnemen, omdat daar extra kosten aan verbonden zijn, dan kunnen de afspraken over de jongmeerderjarige ook worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant wordt naar de rechtbank gestuurd, maar de rechter zal uitspreken dat partijen over dat gedeelte van het echtscheidingsconvenant niet-ontvankelijk zijn. Dit betekent dat deze afspraken geen executoriale titel krijgen.

Mochten partijen willen dat de afspraken over de jongmeerderjarigen wél een executoriale titel verkrijgen, dan kunnen partijen tezamen met de jongmeerderjarige en het echtscheidingsconvenant naar de notaris gaan. De notaris kan de afspraken over de jongmeerderjarige gieten in een notariële akte. Deze akte dient door zowel de ouders als de jongmeerderjarige ondertekend te worden. Er kunnen namelijk geen afspraken over een meerderjarige worden gemaakt zonder dat deze persoon partij is bij de overeenkomst. Een grosse van de notariële akte heeft een executoriale titel. Deze grosse kan worden opgevraagd bij de notaris. Met de grosse van de notariële akte kan bijvoorbeeld naar het LBIO worden gegaan. 

Het is in mijn ogen raadzaam dat partijen langs de notaris gaan om een executoriale titel te verkrijgen. Het is dan voor partijen in de toekomst gemakkelijker om eventuele problemen op te lossen.